Filter By close

Lista produktów według marki FMC

Aktywne filtry

CORAGEN 200SC 0,175L

Cena 245,00 zł

Coragen 200 SC to środek owadobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 

Produkt przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.  

BENEVIA 110OD 1L

Cena 780,00 zł

BENEVIA 110 OD to owadobójczy preparat firmy FMC w formie koncentratu zawiesiny olejowej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie wykazuje działanie wgłębne i translaminarne. Preparat działa na roślinie układowo i translaminarnie.

Środek ten zwalcza szkodniki w roślinach warzywniczych i rolniczych. Charakteryzuje się niezwykle szybkim działaniem, efekty w postaci paraliżu owadów widoczne są już po kilku godzinach, całkowite zamieranie owadów następuje po 3-6 dniach od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego. 

CORAGEN 200SC 0,5L

Cena 680,00 zł

Coragen 200 SC to środek owadobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 

Produkt przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.  

CORAGEN 200SC 50ML

Cena 74,00 zł

Coragen 200 SC to środek owadobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 

Produkt przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.  

VERIMARK 200 SC 1L

Cena 2 240,00 zł

Verimark 200 SC to insektycyd w formie koncentratu do rozcieńczania wodą o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie, a w przypadku aplikacji do sfery korzeniowej także systemicznie.

NOWA REJESTRACJA Przeznaczony do stosowania w uprawach pomidorów i ogórków pod osłonami.

Środek przeznaczony do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego uprawy truskawki lub do podlewania rozsady kapusty głowiastej białej, brokuła, kalafiora oraz kapusty brukselskiej. 

Dzięki zastosowaniu najnowszej substancji Cyazypyr®, Verimark z powodzeniem zastępuje środki z wycofanym chloropirifosem i neonikotynoidami.

FOXTROT 069EW 1L

Cena 75,00 zł

Foxtrot 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. 

Środek działa systemicznie, pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni.  Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.

Foxtrot 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Środek  stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Command 480 ec 0,5l

Cena 72,00 zł

Command 480 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Środek jest pobierany przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

BENEVIA 110OD 0,25L

Cena 209,00 zł

Bendivia 110 OD to owadobójczy preparat firmy FMC w formie koncentratu zawiesiny olejowej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie wykazuje działanie wgłębne i translaminarne. Preparat działa na roślinie układowo i translaminarnie.

Środek ten zwalcza szkodniki w roślinach warzywniczych i rolniczych. Charakteryzuje się niezwykle szybkim działaniem, efekty w postaci paraliżu owadów widoczne są już po kilku godzinach, całkowite zamieranie owadów następuje po 3-6 dniach od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego. 

SPOTLIGHT PLUS 060EO 1L

Cena 215,00 zł

Spotlight Plus 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej. Substancja czynna zwiększa wrażliwość roślin na światło i w konsekwencji powoduje ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest przez zielone części roślin, a proces zasychania łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków rośliny. 

Celem środka jest polepszenie zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez m.in. zapobieganie przemieszczaniu się wirusów, ograniczenie zarazy ziemniaka, zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru. Ponadto preparat przygotowuje plantację do zbioru oraz ułatwia pracę maszyn podczas zbioru. 

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

NEXIDE 060 CS 0,5L

Cena 117,00 zł

Środek Nexide 060 CS to insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

SAFARI 50WG 120G + TREND 90 EC 0,5L

Cena 520,00 zł

Zestaw Safari 50 WG + Trend 90 EC

Safari 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania występują w ciągu kilku dni.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Trend 90 EC to adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo.

VENZAR 500SC 1L

Cena 199,00 zł

Venzar 500 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, będącym koncentratem w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Substancja czynna środka – lenacyl hamuje proces fotosyntezy w roślinach chwastów. Jest ona pobierana przez korzenie chwastów. Pierwsze objawy działania tej substancji to chlorozy na dolnych liściach, następnie nekrozy i zamieranie chwastów w fazie wschodów, ewentualnie brak wschodów chwastów.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

SPOTLIGHT PLUS 060EO 5L

Cena 975,00 zł

Spotlight Plus 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej. Substancja czynna zwiększa wrażliwość roślin na światło i w konsekwencji powoduje ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest przez zielone części roślin, a proces zasychania łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków rośliny. 

Celem środka jest polepszenie zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez m.in. zapobieganie przemieszczaniu się wirusów, ograniczenie zarazy ziemniaka, zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru. Ponadto preparat przygotowuje plantację do zbioru oraz ułatwia pracę maszyn podczas zbioru. 

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

NEXIDE 060 CS 0,25L

Cena 59,00 zł

Środek Nexide 060 CS to insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Command 480 ec 0,25l

Cena 50,00 zł

Command 480 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Środek jest pobierany przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

CORAGEN 200SC 1L

Cena 1 274,00 zł

Coragen 200 SC to środek owadobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 

Produkt przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.  

EXIREL 100SE 1L

Cena 790,00 zł

Exirel® z substancją czynną Cyazypyr® to nowoczesny insektycyd, który szybko, skutecznie i przez długi czas (do 3 tygodni) zwalcza trudne szkodniki, w tym muszkę plamoskrzydłą oraz nasionnicę trześniówkę w uprawach czereśni i wiśni, zapewniając pełny plon wysokiej jakości. 

Jego zastosowanie to najważniejszy moment uprawy, Exirel® tuż przed finałem, w momencie, gdy owoc zaczyna dojrzewać, w fazie BBCH 79-87 jest najcenniejszy.

Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu. 

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego

VENZAR 80WP 500G
  • Obecnie brak na stanie

VENZAR 80WP 500G

Cena 200,00 zł

Venzar 500 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, będącym koncentratem w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Substancja czynna środka – lenacyl hamuje proces fotosyntezy w roślinach chwastów. Jest ona pobierana przez korzenie chwastów. Pierwsze objawy działania tej substancji to chlorozy na dolnych liściach, następnie nekrozy i zamieranie chwastów w fazie wschodów, ewentualnie brak wschodów chwastów.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

STALLION 363CS 1L
  • Obecnie brak na stanie

STALLION 363CS 1L

Cena 53,78 zł

Stallion 363 CS to herbicyd selektywny  o działaniu układowym, stosowany doglebowo, występujący w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą. 

Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje w roślinach syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów). Pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, hamuje procesy podziału komórek i wzrostu roślin. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.

Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. 

STALLION 363CS 10L
  • Obecnie brak na stanie

STALLION 363CS 10L

Cena 509,76 zł

Stallion 363 CS to herbicyd selektywny  o działaniu układowym, stosowany doglebowo, występujący w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą. 

Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje w roślinach syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów). Pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, hamuje procesy podziału komórek i wzrostu roślin. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.

Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. 

SAFARI 50WG 60G + TREND 2X 150ML SAFARI 50WG 60G + TREND 2X 150ML
  • Obecnie brak na stanie

SAFARI 50WG 60G + TREND 2X 150ML

Cena 307,00 zł

Zestaw Safari 50 WG + Trend 90 EC

Safari 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania występują w ciągu kilku dni.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Trend 90 EC to adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo.

INNOVATE 240SC 1L
  • Obecnie brak na stanie

INNOVATE 240SC 1L

Cena 335,01 zł

Innovate 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. 

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.  Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.