Filter By close

Lista produktów według marki Corteva Agriscience

Aktywne filtry

STARANE 333EC 0,5L

Cena 65,00 zł

Starane 333 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Środek selektywny o działaniu układowym, pobierany poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodującym zahamowanie wzrostu roślin, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Produkt przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Spintor 240SC 0,25L

Cena 185,00 zł

SpinTor 240 SC to insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej. Wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe oraz jajobójcze. Przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści.

Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

TITUS 25WG 100G VIVOLT 0,5L

Cena 299,00 zł

Zestaw Titus 25 WG + Vivolt

Titus 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Vivolt to kondycjoner wody do stosowania ze środkami chwastobójczymi takimi jak: Titus 25 WG oraz Hector Max 66,5 WG. Vivolt należy dodawać jako ostatni preparat podczas mieszania oprysku. Adiuwant ma za zadanie wspieranie działania herbicydów stosowanych nalistnie.

Mustang Forte 195 SE 1L

Cena 74,00 zł

Mustang Forte 195 SE to herbicyd o selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozcieńczania wodą.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Preparat blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w chwastach. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

Preparat przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

REXADE + ESTERON PAK DUŻY (0,25KG+2,5L) 5 hektarów

Cena 695,00 zł

Zestaw Rexade + Esteron

Rexade to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Środek pobierany przez liścienie i liście i szybko przemieszczany w całych roślinach. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy, prowadzące do zamierania chwastów.

Esteron to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Pierwsze efekty działania są widoczne na najmłodszych częściach rośliny (deformacje liści) i mogą pojawić się po kilku godzinach. Całkowite zamieranie rośliny następuje po 7-14 dniach.

Środki przeznaczone do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZORVEC ENTECTA 0,25L

Cena 225,00 zł
Skuteczność Zorvec Entecta™ jest efektem działania zapobiegawczego i interwencyjnego. Dwie substancje czynne, wchodzące w skład środka, należą do różnych grup chemicznych. Obydwie mają więc odmienne sposoby działania i w inny, ale uzupełniający sposób, działają na patogeny. Zorvec Entecta to fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesinoemulsji (SE) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

DELEGATE 0,5 KG

Cena 490,00 zł

Delegate to insektycyd w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej. Skutecznie zwalcza miodówki, owocówki i zwójki działając kontaktowo oraz żołądkowo. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, szkodniki giną po upływie kilku godzin. 

Na roślinie środek działa powierzchniowo i translaminarnie. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego. 

W przeprowadzonych badaniach, wykazano, że skuteczność zwalczania poszczególnych gatunków owocówki i zwójek w zalecanej dawce 0,3 kg/ha jest wyższa niż w porównywanych preparatach, dostępnych obecnie w sprzedaży, a skuteczność rzędu 75-80% jest osiągalna stosując preparat w dawce 0,2 kg/ha. Produkt zwalcza wszystkie stadia rozwojowe zwójkówek. 

REXADE + ESTERON PAK MAŁY (0,05KG+0,5L) 1 hektar

Cena 144,00 zł

Zestaw Rexade + Esteron

Rexade to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Środek pobierany przez liścienie i liście i szybko przemieszczany w całych roślinach. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy, prowadzące do zamierania chwastów.

Esteron to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Pierwsze efekty działania są widoczne na najmłodszych częściach rośliny (deformacje liści) i mogą pojawić się po kilku godzinach. Całkowite zamieranie rośliny następuje po 7-14 dniach.

Środki przeznaczone do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Mustang 306 SE 1L

Cena 68,00 zł

Mustang 306 SE to środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu.

Produkt przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Lancet Plus 125 WG 1kg Dassoil 2,5 l

Cena 725,00 zł

Zestaw Lancet Plus 125 WG + Dassoil

Lancet Plus 125 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. 

Preparat pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany w całej roślinie. Środek zawiera 3 substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.

Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy, a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. 

Dassoil to środek, który jest adiuwantem.

Navigator 360 SL 1L

Cena 575,00 zł

Navigator 360 SL to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Produkt występuje w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. 

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie do stref wzrostowych rośliny. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. 

Navigator 360 SL 0,5L

Cena 295,00 zł

Navigator 360 SL to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Produkt występuje w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. 

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie do stref wzrostowych rośliny. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. 

Mustang Forte 195 SE 15L

Cena 1 050,00 zł

Mustang Forte 195 SE to herbicyd o selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozcieńczania wodą.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Preparat blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w chwastach. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

Preparat przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

LANCET PLUS 125WG 0,2KG DASSOIL 0,5L

Cena 139,00 zł

Zestaw Lancet Plus 125 WG + Dassoil

Lancet Plus 125 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. 

Preparat pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany w całej roślinie. Środek zawiera 3 substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.

Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy, a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. 

Dassoil to środek, który jest adiuwantem.

Mustang Forte 195 SE 5L

Cena 365,00 zł

Mustang Forte 195 SE to herbicyd o selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozcieńczania wodą.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Preparat blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w chwastach. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

Preparat przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

BlueN Mikrobiologiczny 3kg

Cena 1 760,00 zł

BlueN to preparat mikrobiologiczny, stosowany nalistnie. Preparat poprzez symbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego stanowi dodatkowe, naturalne źródło azotu. Specjalnie opracowana formuła  pozwala dostarczać roślinom azot atmosferyczny asymilowany biologicznie.

Środek zawiera unikatowy szczep bakterii wiążącej azot Methylobacterium symbioticum SB23, która cechuje się wysoką zdolnością wiązania azotu atmosferycznego (N2), dodatkowo zwiększa aktywność fotosyntetyczną roślin. Bakteria znajdująca się w BLUE N szybko kolonizuje nadziemne części roślin (fyllosferę), a następnie namnaża się przez okres wegetacji.

BlueN Mikrobiologiczny 1kg AZOT Z POWIETRZA

Cena 631,00 zł

BlueN to preparat mikrobiologiczny, stosowany nalistnie. Preparat poprzez symbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego stanowi dodatkowe, naturalne źródło azotu. Specjalnie opracowana formuła  pozwala dostarczać roślinom azot atmosferyczny asymilowany biologicznie.

Środek zawiera unikatowy szczep bakterii wiążącej azot Methylobacterium symbioticum SB23, która cechuje się wysoką zdolnością wiązania azotu atmosferycznego (N2), dodatkowo zwiększa aktywność fotosyntetyczną roślin. Bakteria znajdująca się w BLUE N szybko kolonizuje nadziemne części roślin (fyllosferę), a następnie namnaża się przez okres wegetacji.

Fernando Forte 300 EC 1L

Cena 108,00 zł

Fernando Forte 300 EC jest środkiem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych.

Preparat to herbicyd selektywny o działaniu układowym pobieranym przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie. Po wchłonięciu jest szybko transportowany do tkanek części nadziemnej i korzeni. Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.

Objawy działania na chwasty są widoczne po 5-7 dniach po zabiegu. 

Produkt przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

QUEEN 5L

Cena 765,00 zł

Queen to środek grzybobójczy stosowany w ochronie fungicydowej zbóż. Preparat zawiera innowacyjną substancję czynną INATREQ™, która posiada unikalne właściwości, dzięki którym produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością i długotrwałą ochroną, a także większą odpornością na zmywanie przez deszcz. Preparat Queen umożliwia zmniejszenie ilości wody użytej do oprysku, a także zapewnia świetną mieszalność w zbiorniku. 

STARANE 333EC 1L

Cena 125,00 zł

Starane 333 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Środek selektywny o działaniu układowym, pobierany poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodującym zahamowanie wzrostu roślin, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Produkt przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Lontrel 300 SL 0.5L

Cena 105,00 zł

Lontrel 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli. 

Herbicyd pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Produkt Lontrel 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Navigator 360 SL 5L

Cena 2 750,00 zł

Navigator 360 SL to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Produkt występuje w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. 

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie do stref wzrostowych rośliny. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.