MODDUS 250 EC 5L

MODDUS 250 EC 5L

750,00 zł
Brutto

Moddus 250 SC to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Produkt stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej. 

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. 

Produkt do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ilość
 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Metody płatności

Zawartość substancji czynnej:

trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%)

 

Jak stosować Moddus 250 SC

 

Pszenica ozima 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).

 

Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: 

Moddus 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha. 

 

Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33). 

Liczba zabiegów: 1 

 

Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha. 

Liczba zabiegów: 2. 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych) 

 

Jęczmień ozimy 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Żyto ozime 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Pszenżyto ozime 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Pszenica jara

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29–39). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Jęczmień jary 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Owies siewny 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34). 

 

Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). 

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Rzepak jary, rzepik ozimy 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Żyto jare 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  

 

Koniczyna czerwona – produkcja nasienna 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. 

Termin stosowania środka: Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33–39). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Trawy – produkcja nasienna 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31–37). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

0000004113

Arkusz danych

Rodzaj środka
Regulator wzrostu
Substancja czynna
trineksapak etylu
Uprawa
jęczmień jary
jęczmień ozimy
koniczyna
owies
pszenica jara
pszenica ozima
pszenżyto ozime
rzepak jary
rzepak ozimy
żyto jare
żyto ozime

Brak recenzji użytkowników.

Powiązane produkty