• Nowy
KLINIK XTREME 540SL 1L

KLINIK XTREME 540SL 1L

35,00 zł
Brutto

Xtreme 540 to herbicyd selektywny, którego substancją czynną jest glifosat. Preparat o działaniu układowym, do stosowania nalistnego

Ilość
help_outlineZapytaj o produkt
KLINIK XTREME 540SL 1L

KLINIK XTREME 540SL 1L

Akceptuję zasady polityki prywatności  

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Metody płatności

DZIAŁANIE ŚRODKA KLINIK XTREME 540 SL:

Xtreme 540 SL to herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, który ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Preparat stosuje się nalistnie - pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), po czym przemieszcza się w całej roślinie, aby dotrzeć do jej części podziemnych, czyli korzeni czy rozłogów. 

 

Pierwszymi objawami działania środka są żółknięcie i więdnięcie, które można zauważyć po upływie  7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloaminowej (400,8 g/l) oraz w formie soli potasowej (297,7 g/l) - 540 g/l (41,49 %)

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych) oraz za pomocą mazaczy.

 

Uwaga:

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Klinik Xtreme 540 SL - działanie na chwasty:

  

Dawka 1,2-1,33 l/ha:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa,

Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy

 

Dawka 2,0/ha:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, perz właściwy, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

 

Dawka 2,67 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, perz właściwy

 

Dawka 3,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity

 

Dawka 4,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe:  perz właściwy, przytulia czepna

  

Jak stosować Klinik Xtreme 540 SL?

 

Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych

 Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 4,0 l/ha (13,3 40 ml/100 m 2

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią na 5 dni przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełniwykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200

300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Po siewie lub sadzeniu a przed wschodami rośliny uprawnej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 1,2 2,0 l/ha (12 20 ml/100 m 2

Termin stosowania: środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej. W kukurydzy i buraku cukrowym, zabieg wykonać do 5 dni po siewie.

Zalecana ilość wody: 200

300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,33 4,0 l/ha (13,3 40 ml/100 m 2

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Zabi eg wykonać najpóźniej 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny następczej.

W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10 25 cm i wytworzone co najmniej 3/ 4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200 300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha (20 ml/100 m 2

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni.

Zalecana ilość wody: 200 / 300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

4. Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami roślin.

 

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, morela (zabieg punktowy wykonany opryskiwaczem plecakowym)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha (20 ml/100 m 2

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do lata.

Zalecana ilość wody: 200/ 300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

4. Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami roślin

 

Winorośl

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha (20 ml/100 m 2

Termin stosowania: środek stosować na plantacjach starszych niż trzy lata, po wzejściu chwastów w rzędach.

Zalecana ilość wody:100 - 400 l/ha (1 4 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Łąki, użytki zielone, trawniki, tereny rekreacyjne i boiska sportowe

Odnowienia i rekultywacja

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,67 4,0 l/ha ( 26,7 -40 ml/100m 2 )

Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji. Zabieg wykonać na 24 godziny przed siewem traw.

Wysiew traw najwcześniej 5 dni po zabiegu rekultywacji.

Zalecana ilość wody: 200- 300 l/ha (2- 3 l/100 m 2)

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Użytki zielone, trawniki, boiska sportowe (zabieg punktowy wykonany za pomocą opryskiwacza plecakowego)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha (40 ml/100 m 2

Termin stosowania: Zabieg wykonać punktowo w okresie wegetacyjnym.

Zalecana ilość wody: 200- 300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Obszar traktowany punktowo może stanowić maksymalnie 30 % całości.

 

Użytki zielone

Zabiegi wykonane za pomocą mazaczy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,66 l/ha (26,6 ml/100m 2 )

Stosować roztwór 33% (3,3 l produktu w 10 l cieczy).

Termin stosowania: Zabieg wykonać przy użyciu mazaczy w celu usuwania kęp chwastów

 

Odłogi

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,67 l/ha (26,7 ml/100m 2 )

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed siewem rośliny uprawnej

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Szkółki leśne i uprawy leśne

a) Przygotowanie gleby przed sadzeniem

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2, 0 l/ha (20 ml/100 m 2 )

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed sadzeniem rośliny uprawnej.

Sadzenie roślin najwcześniej 1 2 tygodnie po zabiegu.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

b) Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji, zabieg wykonywany wokół pni drzew przy zastosowaniu opryskiwaczy z osłonami

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 20 ml/100 m 2

Dopuszczalne jest stosowanie maksymalnie na 50% całkowitej powierzchni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

c) Zwalczanie chwastów po fazie zakończenia wzrostu (wrzesień – listopad) lub przed rozpoczęciem wegetacji (marzec-początek maja)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha (20 ml/100 m 2)

Termin stosowania: środek stosować na plantacjach sadzonek o zdrewniałej korze, w okresie zatrzymania wzrostu i rozwoju sadzonki (wrzesień listopad)Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste, których sadzonki są starsze niż dwa lata)

a) Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji roślin uprawnych za pomocą opryskiwacza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (30 ml/100 m 2 )

Termin stosowania: Środek stosować od wiosny do jesieni w międzyrzędach. Używać osłon dysz

Dopuszczalne jest stosowanie maksymalnie na 50% całkowitej powierzchni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

b) Zwalczanie chwastów po zakończeniu wegetacji roślin uprawnych za pomocą opryskiwacza

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 2,0 l/ha (12 20 ml/100 m 2

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w sadzonkach o zdrewniałej korze w okresie zatrzymania wzrostu (wrzesień listopad) lub przed wiosennym ruszeniem wegetacji (marzec początek maja).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/l00 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk)

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji za pomocą opryskiwacza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0l/ha (20 ml/100 m 2)

Termin stosowania: Środek stosować na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Tory kolejowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha (40 ml/100 m 2)

Termin stosowania: środek stosować na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Drzewa orzechowe (orzech włoski, orzech laskowy)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 2,0 l/ha (20 ml/100 m 2 )

Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na chwasty w fazie siewki

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (2 3 l/100 m 2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Uwagi:

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew.

Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami roślin.

 

Okres karencji środka Klinik Xtreme 540 SL:

 

Sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe), winorośl – 7 dni.

Pozostałe zastosowania – nie wymagane

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

- Na łąki i użytki zielone potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich.

- Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.

0000024055

Arkusz danych

Rodzaj środka
Herbicyd
Substancja czynna
glifosat
Uprawa
grusza
jabłoń
morela
orzech laskowy
orzech włoski
szkółki drzew ozdobnych
szkółki leśne drzew iglastych
szkółki leśne drzew liściastych
trawniki
winorośl
wiśnia
śliwa

Brak recenzji użytkowników.

Powiązane produkty